Benyt en autoriseret kloakmester

05 januar 2022 Niels Geckler

editorial

Hvis du har ejerbolig og har hænderne skruet godt på foretager du måske mange reparationer og forbedringer i boligen selv. Men når det gælder kloakering bør du involvere en fagmand. Bor du i trekantsområdet søger du måske en kloakmester i Fredericia. 

En handy-mand med det rette værktøj og mod på at bruge den fornødne tid på det, kan selv håndtere mange af byggeprojekterne i hjemmet. Men noget må overlades til autoriserede håndværkere for at undgå problemer, fare og skader, som forsikringsselskabet måske ikke vil betale for.

image

Autoriseret kloakmester lig med uddannet specialist

At en kloakmester er autoriseret er et udtryk for, at han har en særlig uddannelsen inden for området. Og det er vigtigt, fordi man kan lave mange ulykker, hvis man ikke ved, hvad man foretager, når man roder med kloakering. Der findes ikke delautorisationer på området på samme måde som inden for VVS og El. 

Det er Sikkerhedsstyrelsen, der udsteder autorisationerne på disse områder. Der findes en række bekendtgørelse om det. At kloakmesteren er autoriseret er en garanti for, at arbejdet bliver udført lovligt og korrekt, så det skal du altid sikre dig. Forkert udført arbejde kan give skader på bygningen og hvis ikke arbejdet er udført forskriftsmæssigt af en autoriseret kloakmester vil dit forsikringsselskab sikkert vægre sig mod at betale for reparationerne. 

Indbygget kvalitetskontrol

Der skal være udstedt en virksomhedsautorisation af Sikkerhedsstyrelsen for at en kloakmester en udføre autorisationskrævende kloakarbejde skal og der skal være en person som er blevet udpeget og godkendt som teknisk ansvarlig i virksomheden.

Må jeg så selv udskifte mit toilet ? Må jeg fjerne propperne i kloarken, skifte et tæret stykke af røret ud ? Det kan være svært for husejeren selv at vide, hvilke typer af kloakarbejde, der kræver autorisation. Det kan man få hjælp til ved at læse på en hjemmeside, som Sikkerhedsstyrelsen har lavet sammen med brancheorganisationer. 

Flere Nyheder