Få hjælp til alle opgaver i forbindelse med dødsbo

14 marts 2019 Astrid Pedersen
Få hjælp til alle opgaver i forbindelse med dødsbo

Et dødsfald kommer aldrig på et belejligt tidspunkt. Uanset om dødsfaldet er ventet eller kommer som et lyn fra en klar himmel, vil et dødsfald i familien eller i den nære venskabs kreds give anledning til sorg og savn. De færreste er nogen sinde forberedt på de mange følelser, som overvælder mennesker, som lige har mistet en, de holdt af. Og oven i al denne følelsesmæssige belastning skal man som pårørende og efterlevende forholde sig til bunker af papir arbejde og praktiske gøremål i forbindelse med dødsfaldet.

Der er en bisættelse, som skal stables på benene, med alt hvad dertil hører af efterfølgende reception, minde ceremoni eller gravøl. Arv og gæld skal gøres op, og testamentet – hvis der da findes et sådant – skal læses. Og så er der afvikling af diverse bank konti, abonnementer, forsikringer og pensioner, hvis dette ikke er bragt i orden forud for dødsfaldet. Alt i alt tunge byrder, som skal udføres, samtidig med at tilværelsen skal fortsætte med job, familie og sociale forpligtelser.

Hjælp til vurdering og rydning af dødsbo – find den hos professionel marskandiser

Som om alt dette ikke skulle være nok, efterlader en afdød sig i reglen en vis mængde jordisk gods – også kendt som den afdødes dødsbo. Et dødsbo efter en nær slægtning kan være rigtig tungt at skulle gå igennem, når man stadig står midt i sorgen og savnet. Det er ganske urimeligt at forvente af et enkelt menneske, at vedkommende alene skulle forestå rydningen af sit eget barndomshjem.

Derfor kan det på det kraftigste tilrådes, at du som efterlevende får hjælp fra professionelt hold, når det handler om rydning af et dødsbo. En professionel marskandiser kan hjælpe dig med opkøb af dødsbo, således at du kun skal bekymre dig om de effekter, du selv ønsker at beholde – resten står marskandiseren for at bortskaffe eller sælge.

Læs mere om proceduren ved rydning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

Flere Nyheder