Loading...
bedemand

Få hjælp til bisættelsen hos den loakle bedemand i Rønne

Står du med ansvaret for begravelsen eller bisættelsen af en nyligt afdød person – for eksempel et familiemedlem, en nær ven, eller måske en kæreste eller ægtefælle? Så er det en god idé at få professionel hjælp dertil. Og den kan du få hos den lokale bedemand.

Hvordan kan en bedemand hjælpe mig?

Måske tror du at en bedemand udelukkende forestår transport af den afdøde mellem hjem, kirke, kapel og krematorium. Men bedemandens arbejde består af opgaver langt mere omfattende end disse opgaver, selv om de er blandt de fremmeste af slagsen.

Du kan for eksempel hos den lokale bedemand få kvalificeret hjælp i forbindelse med forberedelse og afvikling af begravelses eller bisættelses arrangementet. En bedemand med et godt lokal kendskab vil nemlig på forhånd have kontakt til præster og kirkekontorer samt andre relevante instanser i den kommune hvor begravelsen eller bisættelsen skal foregå.

Derfor har en lokal bedemand de stærkeste forudsætninger for på hurtigt og effektiv vis at få sat alle de praktiske arrangementer omkring begravelsen eller bisættelsen i stand.

Hvem er Rønne Begravelsesforretning?

Rønne Begravelsesforretning er din bedemand på Bornholm. Rønne Begravelsesforretning forestår forberedelse og afvikling af bisættelse og begravelse over hele Bornholm, inklusive Allinge, Rønne, Nexø, Østerlars, Østermarie, Vestermarie, Åkirkeby, Svaneke, Gudhjem, Hasle, Bodilsker, Ibsker, Klemensker, Knudsker, Nyker, Nylars, Olsker, Pedersker, Poulsker, Rutsker, Rø og Tejn. Uanset hvor på Bornholm din afdøde pårørende havde sin sidste bolig vil Rønne Begravelsesforretning således kunne varetage alle praktiske opgaver i forbindelse med begravelses arrangementet.

Bedemand Peter Lund, som ejer og driver Rønne Begravelsesforretning, er femte generation bedemand til at varetage forretningen siden den blev grundlagt i 1848. Rønne Begravelsesforretning er tilsluttet Brancheorganisationen Danske Bedemænd hvilket er din garanti for en sober og respektfuld behandling som lever op til alle regler for etik og diskretion.

Du kan læse mere om Rønne Begravelsesforretning på ronnebegravelsesforretning.dk.