Loading...
skadedyrsbekæmpelse

Få hjælp til skadedyrsbekæmpelse

Der findes en lang række skadedyr i Danmark, heldigvis er de fleste ikke farlige blot irriterende og så er der et par stykker hvor det giver god mening at få hjælp til at få fjernet. 

Den første gruppe er skadedyr som bananfluer og myrer, som det er relativt nemt selv at få fjernet. I den sidste gruppe hører bier, hvepse og rotter til. Her kan det være en god ide at få hjælp. Når det kommer til rotter er det din pligt pga. at de kan overføre sygdomme fra dyr til mennesker at indberette det til kommunen, som så gratis sender en rottebekæmper ud. Du har ikke pligt til at fjerne bier eller hvepse, men det kan være nogle kedelige naboer.

Har du bier eller et hvepsebo kan du kontakte skadedyrsbekæmpelse i København og få dem til at komme og fjerne boet.

Forebyg besøg af skadedyr

Selvom det er umuligt fuldstændigt at undgå at få uvelkommen besøg af skadedyr er der flere ting du kan gøre for at mindske muligheden. 

Fjern hvad du har af nedfaldsfrugter og har du en kompost så undlad at smide madrester. Brug den udelukkende til haveaffald. Mørke og fugtige områder som f.eks. en gammel brændestabel er en klar invitation til rotter og mus om at her er der et sted, hvor de kan yngle. Det gælder iøvrigt også gamle flamingokasser, som er brugt til at dyrke årets tomater og chili. 

Gå dit hus og andre bygninger grundigt igennem for huller. Både bier, hvepse og rotter kan komme igennem det mindste hul uanset hvor. Er der huller så reparer dem, sæt evt. net op. Husk det skal være med meget små huller. Er der hvepse skal de fjernes først, da de hvis de bliver muret inde, kan arbejde sig videre ind i bygningen og ind i huset.