Loading...
høreapparat

Få hjælp til valg af høreapparat

Er du plaget af begyndende tab af hørelse? Så kan du med fordel kontakte din lokale høre klinik med henblik på en høre test.

Hvordan foregår en høre undersøgelse?

Når du henvender dig til Hørerøret med mistanke om tab af hørelse eller andre problemer, vil du blive tilbudt en gratis høre test. Denne test varer cirka halvanden time – så det er vigtigt, at du kan sætte dette tidsrum af. Selve undersøgelsen består af en test af hørelsen på begge dine ører, udført ved hjælp af specielt måle udstyr.

Dette udstyr kaldes for et audiometer, og hos Hørerøret er de dygtige medarbejdere specialister i at anvende dette stykke apparatur. Et audiometer kan give et præcist billede af høre nedsættelsen eller høre tabets omfang. Samtidig kan det smarte audiometer teste ørernes evne til at opfange lyden fra tale, således at den bliver forståelig for dig.

Under hele undersøgelsen vil en medarbejder fra Hørerøret forklare dig, hvad testen går ud på, og samtidig spørge ind til dine problemer med hørelsen. Dette for at afklare, hvilken form for høre tab eller nedsættelse af hørelse, du lyder under. Nedsat hørelse kan for eksempel skyldes den frygtede lidelse tinnitus, og i så tilfælde skal særlige former for høreapparater på banen.

Det er også vigtigt at få afklaret, hvad nedsat hørelse betyder for dig i din unikke livs situation. Bruger du din hørelse meget i forbindelse med din beskæftigelse eller din hobby? Er du musiker, lydtekniker, lærer eller andet, hvor hørelsen spiller en stor rolle? Eller er det mestensdels tabet af evnen til at høre dit barnebarns lyse stemme, som gør ondt? Dette er vigtigt at få på plads for at kunne finde en løsning, som matcher dine lytte behov.

Hvis du vil vide mere om høre test, høreapparat og lignende, kan du med fordel klikke ind på https://hoereroeret.dk/