Loading...
kloakmester

Få undersøgt din kloak af kloakmester

Som hus eller sommerhusejer og har du en kloak, er det din pligt som ejer at sikre at den fungerer optimalt, da en ødelagt eller stoppet kloak kan udgøre en sundhedsrisiko. Det skyldes blandt andet at rotter elsker at bo i kloakken og de kan sprede sygdom fra andre dyr til mennesker. Er du i tvivl om vigtigheden af et velfungerende kloaksystem, kan du prøve at slå “den sorte død” op.

Den sorte død var i middelalderen ansvarlig for, at over 25% af Europas befolkning døde. Det skylles, at rotterne levede i det affald, som menneskerne blot havde smidt ud af døren og ud op vejene. De spredte dermed pesten videre fra mennesker til andre mennesker.

Få en TV-inspektion af din kloak

Fungerer din kloak ikke optimalt, det kan være at den lugter eller er stoppet skal du kontakte en autoriseret kloakmester. Det kunne f.eks. være en kloakmesterpå Lolland.

Han vil lave en TV-inspektion af din kloak og viser det sig at der er et hul, eller hvis kloakken er stoppet vil han kontakte dig så det kan blive lavet. Det kan anbefales at du samtidig får sat et filter på den del af kloakken der fører op til din bolig. Dermed sikrer du dig at rotter ikke via kloakken, kan komme op i dit boligen.

Du må ikke selv ordne din kloak, men du må gerne fjerne blade eller andet. Det er også en god ide at rense dine tagrender og afløb for blade og slam. Dermed sikrer du dig at vand og sne kan komme ned og væk i kloakken. Kan vandet ikke komme ned i kloakken, vil det i stedet finde alternativer. Det kan betyde at det vil ende på dit loft eller i din kælder med store konsekvenser. Det er især vigtigt nu, hvor der oftere kommer store vandmasser.