Loading...
ægtepagt

Fra kærlighed til had – ægtepagten er jeres sikring

Kærlighed er en finurlig størrelse. I det ene øjeblik kan man elske en person højt, at man vil gå gennem ild og vand bare af ren kærlighed til personen. Og pludselig kan det hele ændre sig til had det næste øjeblik. 

En ægtepagt kan give ro

Når man er nyforelsket, så kan det godt virke som lidt af en “mood killer” at begynde at tale om noget så uromantisk som en ægtepagt, da man hellere vil bruge tiden på at elske hinanden. Men de fleste eksperter anbefaler dog alligevel, at man får styr på ægtepagten hurtigst muligt. Men hvad er ægtepagt dog for en størrelse? Det er der mange par, som er i tvivl om, og derfor har vi har forsøgt, at liste nogle af de mest nødvendige ting op i forhold til ægtepagten.

– En ægtepagt er helt en officiel aftale mellem ægtefællerne om den formueordning, der er gældende for det indgåede ægteskab.

– Hvis der ikke indgåes en ægtepagt mellem ægtefællerne, så er den retslige praksis således, at der er formuefællesskab, som konkret betyder, at alle aktiver deles ligeligt ved både skilsmisse eller død.

– Når ægtefællerne indgår en ægtepagt, så kan der aftales, at der skal være særeje over de aktiver, der er ægteskabet, som konkret betyder, at særejeaktiverne ikke skal deles lige over.

– Hvis parterne ønsker det, så kan der i ægtepagten også aftales, at der kun skal være et bestemt del af aktiverne i ægteskabet, der skal være særeje.

– I ægtepagten er det også muligt at oprette særeje over bestemte aktiver, det kan eksempelvis være virksomhed eller fast ejendom.

– De typer af særeje, som oftest anvendes, de kaldes for kombinationssæreje og fuldstændigt særeje.

– Det er vigtigt, at begge parter er indforstået med, at ægtepagten skal være skriftlig, underskrives af begge ægtefæller samt at den skal tinglyses, før at den er gyldig.