Loading...
vurdering af bolig

Her kan du få vurderet din bolig i Frederikshavn

Uanset om du overvejer at sælge din bolig eller ej, kan det være interessant at finde ud af, hvad din bolig er værd på nuværende tidspunkt. Det kan være at det falder dig at sælge din bolig, hvis prisen er god i forhold til, hvad du betalte for det i sin tid. I dag er det muligt at du kan få en gratis boligvurdering, som er helt uforpligtende. Du har dermed ikke noget at tabe på at finde ud af, hvad din bolig i dag kan sælges for. Da markedet er ret gunstigt på nuværende tidspunkt, står de fleste ejendomsmæglere med flere købere end sælgere. Det kan betyde at din lokale ejendomsmægler i princippet kan have en kunde, der står klar til at købe netop dit hus, hvis de får muligheden. Du har samtidig mulighed for at sælge dit hus til den maksimale pris og dermed gå derfra med den bedste fortjeneste. 

Hvordan foregår en boligvurdering?

En boligvurdering foregår på den måde, at der kommer en lokalt kendt ejendomsmægler ud til din adresse. Det vil altid være en ejendomsmægler som kender dit nabolag og måske har solgt et hus eller to i nærheden. Her gennemgår I sammen boligen indvendigt og udvendigt. De giver dig mulighed for at fremhæve de kendetegn som du ønsker blive taget med i deres endelige vurdering af huset.

Hvorfor bør du vælge en ejendomsmægler til at sælge dit hus?

Som udgangspunkt står det dig helt fri for om du enten selv vil sælge dit hus, eller om du vil benytte dig af en professionel ejendomsmægler. Fordelen ved at bruge en ejendomsmægler er at de har et ret stort kundekartotek og markedsføringsplatform, så de har mulighed for at ramme et bredt publikum. Det kan betyde at din bolig kan blive solgt ret hurtigt og effektivt. Hvis du derfor overvejer af få udført en vurdering af bolig i Frederikshavn, har vi her en varm anbefaling til en professionel ejendomsmægler.