Opkøb og rydning af dødsbo – få hjælp fra professionel marskandiser

03 januar 2019 Astrid Pedersen
Opkøb og rydning af dødsbo - få hjælp fra professionel marskandiser

Når eet menneske i din nære familie dør, vil du sikkert være interesseret i hjælp til mange af de svære opgaver, her under rydning af dødsbo. Der er megen praktisk arbejde forbundet hermed, og derfor kan det være en god idé at få professionel hjælp til rydning af dødsbo, for eksempel fra en erfaren marskandiser.

Hvordan foregår rydning af dødsbo?

Når du tager kontakt til en professionel marskandiser med henblik på rydning af dødsbo, vil du typisk blive mødt med en fast procedure. Dette er din tryghed og sikkerhed for, at vurdering og rydning af dødsbo foregår efter reglerne, og at dine og marskandisernes indbyrdes forventninger på forhånd er afstemt.

Først vil I sammen gennemgå dødsboet. Denne gennemgang bør ikke tage mere end allerhøjest en time. Her vil I i samarbejde identificere de ting og effekter, som du eller andre familiemedlemmer (eller andre tætte pårørende) ønsker at beholde – for eksempel genstande, som er behæftet med affektionsværdi.

Efter gennemgangen vil du og eventuelt andre efterlevende modtage et uforpligtende dødsbo tilbud. Dette tilbud omhandler opkøb og totalrydning af dødsboet. Hvis du eller I accepterer dette tilbud, vil en rydningskontrakt blive udfærdiget, af hvilken alle detaljer vedrørende opkøbet og rydningen fremgår. Samtidig vil kontrakten angive omfanget af rydningen som aftalt, aftale om rengøring efter rydningen, samt datoen for færdiggørelse af dødsborydningen – og så selvfølgelig de effekter, du har udtrykt ønske om at beholde.

En rydningskontrakt er din garanti for, at der ikke opstår misforståelser. Når kontrakten er underskrevet, vil købssummen for dødsboet overdrages til dig eller anden pårørende efter aftale, og herefter vil rydning af dødsbo gå i gang. Efterfølgende vil du sammen med marskandiseren samt eventuelle andre pårørende inspicere rydningen for at sikre, at denne er foregået på forsvarlig vis.

Du kan finde din professionelle marskandiser til rydning af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

Flere Nyheder