Loading...
kloakservice

Rotter i ejendommen? Kontakt din lokale kloakservice

Især i de kolde vintermåneder, er rotter en plag for mange bolig foreninger i byens tætte bebyggelse. Rotterne søger ind i varmen – og for det meste ødelægger de på deres vej alt, hvad de kan komme i nærheden af.

Hvordan foregår rottebekæmpelse og forebyggelse af rotteplage?

Det øjeblik, du opdager, at rotter har taget bo i din kælder, eller har invaderet kloak systemet i din ejendom, skal du med det samme gøre kommunen opmærksom på problemet. Rotterne bliver nemlig ikke færre af at du venter – tvært imod!

Rotter formerer sig hurtigt og sikkert, og kan med deres hærgen nå at forårsage enorme ødelæggelser på utroligt kort tid. Kommunen vil sende en rottefænger, som er en professionel skadedyrs bekæmper med speciale i udryddelse af rotte populationer.

Rotter er ikke alene små, lådne hærværksmænd med lange haler – de spreder også alskens smittefarlige sygdomme, og skal derfor nedkæmpes i en fart. Men det er ikke nok blot at slå alle rotterne ihjel. Der skal også ryddes op efter dem, og skaderne efter deres hærgen skal udbedres.

Lihn’s Kloak tilbyder såvel inspektion som oprydning af rotte befængte kældre, kloakker og rørledninger, når rottefængeren har gjort sit arbejde. Denne opgave består i rensning og spuling af de systemer, hvor rotterne har haft deres gang, således at efterladenskaber fjernes og skadernes omfang nemmere kan gøres op.

Dette sker ved at et kamera til tv inspektion sendes ind i kloakken, hvor det vil afsløre skader samt mulige indgange for fremtidige rotte invasioner. Disse kan forhindres ved opsætning af rottespærre, sløjfning af rørledninger, som ikke er i anvendelse, samt montering af metal net over ventilations skakter, udluftnings ledninger og faldstammer. På den måde kommer du ikke blot rotteplagen til livs – du forhindrer også nye kolonier af rotter i at bosætte sig i din kloak.

Læs mere, og kontakt Lihn’s Kloak, på https://www.lihn-kloak.dk/